Stebėtojų tarybos sudėtis

Paslaugas teikiame nuo 1997 metų.

   VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos, sudarytos Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-E-50, nariai:

Tatjana Čestanova, Visagino savivaldybės tarybos, kaip įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, paskirtas asmuo

Birutė Krapavickaitė, Visagino savivaldybės tarybos, kaip įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, paskirtas asmuo

Siarhei Kulakou, savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaigos buveinė, savivaldybės tarybos paskirtas asmuo

Alesia Provalskaja, savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaigos buveinė, savivaldybės tarybos paskirtas asmuo

Jolanta Šakalienė, VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro gydytoja, Visagino gydytojų sąjungos atstovė

Stebėtojų tarybos pirmininkė B. Krapavickaitė

Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoja T. Češtanova.