Stebėtojų tarybos sudėtis

VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos, sudarytos Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-12-21 Nr. PV-E-403, nariai:

Tatjana Arsoba, Visagino savivaldybės tarybos, kaip įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, paskirtas asmuo

Birutė Krapavickaitė, Visagino savivaldybės tarybos, kaip įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, paskirtas asmuo

Siarhei Kulakou, savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaigos buveinė, savivaldybės tarybos paskirtas asmuo

Alesia Provalskaja, savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaigos buveinė, savivaldybės tarybos paskirtas asmuo

Alla Dvornikova, VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą veikiančio darbuotojų atstovo paskirtas asmuo

Stebėtojų tarybos pirmininkė B. Krapavickaitė

Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoja T. Arsoba