Pranešėjų apsauga

Už korupcijos prevencija VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centre atsakingas asmuo dokumentų ir informacijos valdymo specialistė Vilma Babuškina.

Susidūrę su korupcinio pobūdžio veika VšĮ Visagino PSPC, pacientai gali kreiptis paštu Viešoji įstaiga Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras, Taikos 15, LT-311107 Visaginas,elektroniniu paštu: info@visaginopspc.lt, telefonu 8-386-71339 arba 8-386-71294, elektroniniu paštu vilma.babuskina@visaginopspc.lt atvirai ir anonimiškai. Įstaigos pirmajame aukšte pastatyta dėžutė, skirta anoniminiams pranešimams bei įstaigos internetiniame puslapyje www.visaginopspc.lt, skiltyje ,,atsiliepimai“,  pasitikėjimo telefonas +370 686 86 036.

Apie korupcijos atvejus galima pranešti VšĮ Visagino PSPC korupcijos prevencijos komisijai:

S. Ladik  601 kab., tel. 8-386-71339, el.p.: svetlana.ladik@visaginopspc.lt

V. Babuškina 603 kab.,tel. 8-386-71294, el.p.: vilma.babuskina@visaginopspc.lt

A. Koval 704 kab., el.p.: mp.koval.a@gmail.com

Taipogi apie korupcijos atvejus galima pranešti anonimiškai antikorupcine LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS linija – nemokamu telefonu 8 800 66 004. Taip pat informaciją apie korupcinio pobūdžio veikas galima pranešti el. paštu: korupcija@sam.lt

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių, priimami Sveikatos apsaugos ministerijoje, Vilniuje, Vilniaus g. 33, 413 kabinetas (telefonai: 266 14 95, 260 47 08).

Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad nei įstaiga, nei Sveikatos apsaugos ministerija neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT).

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas Visagino savivaldybės įstaigose ir įmonėse galite pranešti Visagino savivaldybės antikorupcijos komisijai:

  • Tiesiogiai atvykęs į Visagino savivaldybės administraciją (Parko g. 14, 31140 Visaginas);
  • Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
  • Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@visaginas.lt.

STT  apie korupciją galima pranešti:

  •  raštu,
  • palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie     korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį  „Tu gali sumažinti korupciją“.
  • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje +370 5 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis),
  • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba panevezys@stt.lt
  • faksu (8 5) 266 3307
  • arba palikti pranešimą svetainėje www.stt.lt.

VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu.

Įsakymas dėl VŠĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro informacijos apie pažeidimus teikimo tyrimo ir asmens informavimo tvarkos aprašo tvrtinimo

Duoti ar neduoti? Antikorupcinė socialinė reklama sveikatos įstaigoms

Tarkime #AčiūMedikams VIEŠAI, o ne slaptai!

STT paskaitų ciklas. Sveikatos apsauga

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas