• Titulinis
  • Projektai
  • Projektas Nr. 09-019-P- 0024 „VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro pa...

Projektas Nr. 09-019-P- 0024 „VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų plėtra ir prieinamumo gerinimas, steigiant psichiatrijos dienos stacionarą“

Projektas  Nr. 09-019-P-0024

Viešoji  įstaiga Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendina projektą
Nr. 09-019-P- 0024 „VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų plėtra ir prieinamumo gerinimas, steigiant psichiatrijos dienos stacionarą pagal plėtros programos pažangos priemonę Nr.11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą“.

VšĮ Visagino PSPC stengdamasi lanksčiai ir operatyviai reaguoti į ekonominius ir socialinius iššūkius, nuolat ieško galimybių tobulinti savo paslaugas ir plėsti jų spektrą, įtraukiant naujus specialistus arba paslaugų sritis, kurios būtų naudingos gyventojams.

 Šiuo metu Visagine esantis psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimas neatitinka šiuolaikinių poreikių, kadangi siūlomų paslaugų skaičius ribotas dėl įvairių priežasčių: Visagino PSPC psichikos sveikatos centro patalpų plotas, jų įrengimas ir turimos priemonės neleidžia teikti visų reikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų, nėra sąlygų taikyti įvairesnius gydymo metodus, terapijas, intervencijas, nėra galimybių teikti dienos stacionaro paslaugų, užtikrinti reikiamą paslaugų kokybę, tinkamą pacientų poilsį ir privatumą bei palankias personalo darbo sąlygas.

 Problemos sprendimo būdas – įkurti psichiatrijos dienos stacionarą Visagino PSPC, siekiant užtikrinti aukštesnės kokybės, platesnio spektro bei labiau prieinamas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas Visagino gyventojams. Planuojame teikti trumpojo psichiatrijos dienos stacionaro paslaugas, atsižvelgiant į pacientų poreikius ir diagnozes.

Projekto tikslas- užtikrinti efektyvesnį, kokybiškesnį psichiatrijos sveikatos paslaugų teikimą Visagino savivaldybėje.

Projekto uždaviniai:

  • Suremontuoti ir įrengti Visagino PSPC II aukšto patalpas.
  • Įsigyti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui reikalingą įrangą ir baldus.
  • Įsteigti 12 vietų dienos stacionarą Visagino PSPC.
  • Pagerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Visagino PSPC.

Projekto tikslinė grupė- Psichikos ir elgesio sutrikimų ar požymių turintys Visagino gyventojai, šių asmenų artimieji, Visagino PSPC darbuotojai, psichikos sveikatos priežiūros specialistai.

Projekto vertė- 151 807  Eur.

Finansavimo šaltiniai: ES fondų lėšos – 129 036 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2024-01

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2024-09