Asmens duomenų apsauga

Paslaugas teikiame nuo 1997 metų.

Viešojoje įstaigoje Visagino pirminės sveikatos priežiūros centre asmens duomenų apsaugos pareigūnas:
Svetlana Ladik, biuro administratorė.

Kontaktiniai duomenys: 8-386-71339,  svetlana.ladik@visaginopspc.lt

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės