Vidutinis darbo užmokestis už 2019 m.

Paslaugas teikiame nuo 1997 metų.

Rodiklis Fizinių asmenų skaičius Darbo užmokestis (eurais)
Viso: personalas 88 1541
Gydytojai 26 2429
Slaugytojai 31 1275
Kiti specialistai 19 1398
Kitas personalas 12 795