10 Sau. 22

Nuotolinės paslaugos

Nuotolinių paslaugų teikimo tvarka

Nuotolinė paslauga – informacinėmis ir elektroninių ryšių priemonėmis teikiama šeimos gydytojo ar jo komandos nario, slaugytojo, psichikos sveikatos specialisto ar gydytojo specialisto paslauga, kai pacientas tiesiogiai nėra apžiūrimas. 

Šios paslaugos paskirtis – konsultuoti pacientą, paskirti ar tęsti tyrimų, vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą ir suteikti kitas paslaugas, pacientui nevykstant į sveikatos priežiūros įstaigą.

Pacientas ar jo atstovas prisiima atsakomybę už nuotoliniu būdu pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.

Pacientas ar jo atstovas, pageidaujantis gauti nuotolinę paslaugą, turi paskambinti telefonu savo šeimos gydytojui arba (8 386) 70025 į registratūrą nuo 12.00-16.00 val.

Teikdamas nuotolinę paslaugą, sveikatos priežiūros specialistas gali:

 • konsultuoti pacientą, paskirti ar tęsti vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių (įskaitant tuos, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) skyrimą;
 • skirti tyrimus, komentuoti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistų ar medicinos pagalbos priemonių vartojimą, kai paciento būklė stabili;
 • išduoti nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą ir pratęsti jo galiojimą;
 • išrašyti siuntimą į gydytojo specialisto konsultaciją dėl diagnozės patikslinimo ir gydymo.

SVARBU: Slaugytojas gali pratęsti gydytojo skirtų preparatų vartojimą ne ilgiau kaip 2 mėnesiams ir tik tuomet, jei pacientas nenurodo naujų simptomų ar neturi skundų dėl paskirtų vaistų vartojimo, jei tokius vaistus jis vartojo pastaruosius 3 mėnesius arba ilgiau ir jei į preparatų sudėtį neįeina narkotinės bei psichotropinės medžiagos.

Nuotolinė paslauga gali būti neteikiama, jei:

 • pacientas nėra išreiškęs savo valios gauti nuotolinę paslaugą;
 • pacientas nenurodė informavimo priemonių, kuriomis pageidauja gauti nuotolinę paslaugą;
 • nustatant paciento tapatybę ir užduodant jam identifikavimo klausimus, su pacientu ar jo atstovu bendraujančiam sveikatos priežiūros specialistui kyla abejonių dėl paciento tapatybės;
 • be tiesioginės apžiūros negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu ir įvertinti paciento būklės;
 • prašoma paskirti kompensuojamųjų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių, kurių pacientui anksčiau nebuvo skiriama.

Jeigu nusprendžiama nuotolinės paslaugos neteikti:

 • kai nesuteikus nuotolinės paslaugos, gali akivaizdžiai pablogėti sveikata, pacientas turi būti registruojamas būtinajai pagalbai poliklinikoje suteikti;
 • kai sveikatos pablogėjimo nesitikima, pacientas užregistruojamas į planinę gydytojo konsultaciją arba skiriami diagnostiniai tyrimai;
 • atsisakymo suteikti nuotolinę paslaugą pacientui priežastis įrašoma paciento medicinos dokumentuose.