02 Rgp. 21

DĖL ASMENŲ PRISIRAŠYMO PRIE VŠĮ VISAGINO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

      Asmuo, pageidaujantis gydytis VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centre, gali pateikti užpildytą ir pasirašytą “Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje” (forma Nr. 025-025-1/a) ar “Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją” ( Forma Nr. 025-025-2/a) elektroniniu būdu, jam neatvykus į įstaigą.

       Užpildytą, pasirašytą bei nuskenuotą prašymą atsiųsti el. p. info@visaginopspc.lt arba svetlana.ladik@visaginopspc.lt

       Prašymų formos pridedamos:

Forma Nr. 025-025-1a-1Forma Nr. 025-025-2a

Forma Nr. 025-025-1a-1