08 Rgs. 20

DĖL ASMENŲ PRISIRAŠYMO PRIE VŠĮ VISAGINO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

     Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo”, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu, Asmuo, pageidaujantis gydytis VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centre, gali pateikti užpildytą ir pasirašytą “Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje” (forma Nr. 025-025-1/a) ar “Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją” ( Forma Nr. 025-025-2/a) elektroniniu būdu, jam neatvykus į įstaigą.

       Užpildytą, pasirašytą bei nuskenuotą prašymą atsiųsti el. p. info@ visaginopspc.lt arba svetlana.ladik@visaginopspc.lt

       Prašymų formos pridedamos:

Forma Nr. 025-025-1a-1Forma Nr. 025-025-2a

Forma Nr. 025-025-1a-1