09 Bir. 20

Atnaujintos sveikatos priežiūros paslaugos

1. Teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, prioritetas ir toliau teikiamas nuotolinėms sveikatos priežiūros paslaugoms (vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, šeimos gydytojo komandos konsultacijos, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas). Tiesioginio kontakto su pacientu paslaugos teikiamos tik tuomet, kai dėl specifikos jos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu.

2. Teikiamos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

2.1. Šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo ir chirurgo paslaugos.

2.2. Prevencinės paslaugos.

2.3. Vaikų ir suaugusiųjų profilaktiniai patikrinimai.

2.4. Odontologinės pirminės paslaugos (burnos higiena, vaikų profilaktiniai patikrinimai, įvertinimas dantų protezavimui).

2.5. Psichikos sveikatos priežiūra.

2.6. Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos (gydomasis pedikiūras; Diabetinės pėdos priežiūra).

3. Paciento registracija:

3.1. Registratūroje telefonu pacientai registruojami tik nuotolinei gydytojo ar slaugytojo paslaugai.

3.2. Šeimos gydytojas nuotolinės konsultacijos metu sprendžia dėl pacientui reikalingo tolimesnio ištyrimo ir gydymo: paskiria reikiamus tyrimus, užregistruoja savo tiesioginio kontakto konsultacijai ar gydytojo specialisto nuotolinei konsultacijai, kuris taip pat sprendžia dėl paciento tiesioginės konsultacijos.

3.3. Vaikai skiepijimui registruojami gydančio gydytojo ar kartu dirbančios slaugytojos, nurodant tikslų atvykimo laiką.

3.4. Būtinai ir planinei odontologinei pagalbai pacientai registruojami gydytojo odontologo leidimu, gydytojas odontologas nustato tikslų atvykimo laiką.

4. Pacientai privalo į įstaigą atvykti nustatytu laiku, tik dėvintys veido kaukes, bet ne ankščiau kaip prieš 10 min., kitu atveju tiesiogiai atvykę pacientai nėra registruojami ir nepriimami į įstaigą.

5. Vyresni nei 60 m. amžiaus ir (arba) sergantys lėtinėmis ligomis pacientai registruojami pirmomis tiesioginio priėmimo pas gydytoją valandomis, atskiriant juos nuo bendro pacientų srauto. Kitu laiku teikiamos nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos gydytojo darbo kabinete

6. Karščiuojantys pacientai (jei jie nenukreipiami į Karščiavimo kliniką) iš anksto telefonu registruojami ir priimami gydytojo kabinete paskutinėmis darbo valandomis pagal iš anksto nustatytą grafiką, ne dažniau kaip kas 30 – 45 min. Visi paciento ištyrimui reikalingi tyrimai paimami vietoje, nesiunčiant paciento į kitus kabinetus (kraujo tyrimai, EKG užrašymas), vaistų suleidimas. Tai atlieka kabinete dirbanti slaugytoja.

7. Tiesioginei apžiūrai pacientus registruoja gydytojai ar su jais dirbančios slaugytojos tam tikrais intervalais.

8. Vaikai apžiūrimi vaikų gydytojų kabinete tam tikromis pagal grafiką nustatytomis valandomis ne dažniau kaip kas 30 min. Kitomis valandomis gydytojas teikia nuotolines sveikatos priežiūros paslaugas.

9. Pacientas po apžiūros, tyrimų atsakymų gali laukti ne daugiau kaip po vieną (arba su lydinčiu asmeniu) prie kabineto arba išleidžiamas namo ir su juo susisiekiama telefonu, išrašomi vaistų elektroniniai receptai.

10. Skiepijimui ar vaistų leidimui pacientai registruojami iš anksto tam tikrais laiko intervalais (ne mažesniais kaip 20 – 30 min., infuzijai ne mažiau 60 min.) ir nukreipiami (pamatavus kūno temperatūrą, apklausus ir užregistravus) tiesiai į procedūrų kabinetą. Po kiekvieno aptarnauto paciento valoma, dezinfekuojama, vėdinama patalpa.

11. Kraujo ėmimas organizuojamas pacientus registruojant gydančio gydytojo ar kartu dirbančios slaugytojos tam tikrais laiko intervalais (ne mažiau 20 min.).

12. Profilaktiniam sveikatos tikrinimui pacientai registruojami iš anksto, numatant tam tikrus laiko intervalus tarp pacientų (ne mažiau 30 min.). Pacientas aptarnaujamas viename kabinete. Po paciento apžiūros kabinetas valomas, dezinfekuojamas, vėdinamas.

13. Įstaigos maksimalūs tiesiogiai aptarnaujamų pacientų srautai:

Kabinetų paskirtis

Kabinetų skaičius

Maksimalus tiesiogiai aptarnaujamų pacientų skaičius per dieną

Laikas, skirtas 1 paciento apžiūrai ir kabineto dezinfekcijai

(min)

Nuotolinėms paslaugoms teikti skirti

kabinetai

10

Neribojama

 

Šeimos/Vidaus ligų gydytojo apžiūros

kabinetai

8

80

30 min

Vaikų apžiūros kabinetai

3

30

30 min

Chirurgijos procedūrų kabinetas

1

15

30 min

Ginekologinės apžiūros kabinetai

3

20

30 min

Odontologijos kabinetai

3

24

45 min

Invazinėms procedūroms skirti kabinetai (skiepijimų kabinetai, procedūrų kabinetai)

2

30

20 min – skiepams; 30 min – vaistų leidimui;

60 min – infuzijai

Kraujo ėmimo kabinetas

2

40

20 min

EKG kabinetas

1

20

30 min

Profilaktinių tikrinimų kabinetas

1

15

30 min

   Pastaba: maksimalus tiesiogiai aptarnaujamų pacientų skaičius nustatytas pagal preliminarų paciento apžiūros laiką, dezinfekcinių priemonių ekspozicijos laiką (Bacillol AF – 30 sek.), kabineto vėdinimo laiką.